Er is (meer dan) iets

Zondag 22 mei 2016, Feest van de H. Drie-eenheid (jaar C)

Vandaag vieren wij het feest van de Heilige Drie-eenheid. De Drie-eenheid is altijd een van de meest geheimzinnige begrippen in ons geloof geweest. Ontzettend moeilijk ook om te begrijpen. Misschien vooral omdat het ook altijd werd uitgelegd door theologen. En theologen wekken nogal eens de indruk dat ze denken niet goed bezig te zijn als gewone mensen begrijpen wat ze zeggen.
Laten we daarom eens proberen “het probleem” wat eenvoudiger te benaderen.

Grond
Het grote verschil met atheïsten is dat wij, gelovigen, ervan overtuigd zijn dat er méér is dan datgene wat wij zien en horen en voelen en tasten. Dat de werkelijkheid zoals wij die ervaren in het dagelijkse leven, gedragen wordt door een andere, een diepere en onzichtbare werkelijkheid. Af en toe licht die onzichtbare werkelijkheid op in het gewone leven, en wanneer we dat ervaren zeggen we: “Er is iets”. Mensen kunnen het bij die vaststelling laten en er niet verder op ingaan. En dan vervoegen zij de dichtbevolkte rangen van de “ietsisten”. Wanneer je dat soort ervaringen echter vasthoudt en er dieper op ingaat, ga je meer en meer merken dat dat “iets” je draagt en van je houdt.
Dat “iets” wordt dan duidelijk “iemand”. Ons geloof gaat zelfs zo ver, die dragende en liefdevolle grond Vader te noemen. God als Vader.

Spreekt
Typisch nu voor een vader, is dat hij spreekt met zijn kinderen. God doet dat ook. Jezus is het Woord van de Vader. Omdat wij ons als mens geen enkele voorstelling kunnen maken van God, sprak Hij tot ons in een mens. Jezus is de Logos, het Woord van God. Als wij God willen kennen, hoeven we maar naar Hem te kijken. Als wij willen weten wat God van ons wil, hoeven we maar naar Hem te luisteren. De Heilige Geest tenslotte, is geen “geest” en nog minder een spook. De Heilige Geest = God, zoals Hij tot ons spreekt in ons hart, zoals wij Hem tot ons horen spreken in ons binnenste, in ons gebed vooral. Je hebt dus God, de Ene God, die zich uitgesproken heeft in Jezus en die nog altijd tot ons spreekt in ons hart. Als wij Hem tenminste zoeken en ons voor Hem openstellen.
Als God nu één is, als het bij Vader, Zoon en Geest gaat om één en dezelfde God, dan kunnen die drie – laat het ons noemen – “verschijningsvormen” van God uiteraard niet met elkaar in tegenspraak zijn. En dat zijn ze inderdaad ook niet.

Barmhartig
De Vader die Jezus ons leerde kennen is een oneindig liefdevolle Vader.
Hij is de herder die geen enkele moeite schuwt om het verloren schaapje terug in veiligheid te brengen. Hij is de Vader die met eindeloos veel geduld op wacht staat tot zijn zoon, die van hem wegliep, terug naar huis keert. En die hem als een prins verwelkomt, ook al heeft hij al zijn geld verbrast. Hij is de barmhartige Samaritaan die zich vol liefde buigt over de man die uitgeplunderd, neergeslagen en door mensen in de steek gelaten is. Zo is God, zo is de diepste Grond van het bestaan. En Jezus die het Woord van God is, vertelt ons niet alleen hoe God bestaat, wie Hij is, maar eveneens hoe wij moeten leven als wij in eenklank willen zijn met die Vader. Omdat God, juist omdat Hij liefde is, wil dat wij gelukkig zijn. En hoe kan je als mens in ’s hemelsnaam gelukkig zijn al je ingaat tegen de Grond van het leven, de Bron van alles wat leeft? Wat Jezus ons dus vooral leerde is dat wij allen maar zinvol leven en gelukkig worden als wij, net zoals de Vader, liefdevol en barmhartig in het leven staan. En de Heilige Geest is dan de Stem van God die spreekt in ons hart en die een krachtige helper is om het erop te wagen liefdevol in het leven te staan.

Antikracht
Want dat is inderdaad een waagstuk, het vraagt veel moed. Het is zeker niet vanzelfsprekend. Om te kunnen leven zoals God dat van ons vraagt, moet er inderdaad het een en ander in onszelf overwonnen worden. Diep in ons zit er immers nog een andere, bijzonder sterke kracht die ons voortdurend lokt en aanmaant om alleen maar voor onszelf te zorgen. Die kracht is geen ziekte of afwijking, ze zit ingebakken in onze natuur. Ze is zelfs de motor van de hele biologische evolutie. Ze heeft ons triomfantelijk gebracht van het oerbegin van leven tot wie we nu zijn. Biologisch een geweldig positief gegeven dus.
Maar voor onze geestelijke gezondheid én voor onze omgang met medemensen een ronduit destructieve kracht. Wie besluit in te gaan op wat Vader, Zoon en Geest van ons willen, wacht daarom een serieus gevecht met zichzelf. Maar voor wie doorzet is die egoïstische, tegen God ingaande kracht, hoe sterk en aantrekkelijk ook, geen partij voor Hem die genoemd wordt Vader, Zoon en Heilige Geest.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s